درباره من

عکس من
تهران, Iran
با سلام؛ این وبلاگ برای آرشیو نوشته هایم است. به عبارت یک بک آب به حساب می اید.بنا براین خیلی دیر به اینجا سر میزنم در صورت که با نویسنده کار ضروری دارید، لطفا" به این http://hydari44.blogfa.com/ وبلاگ بیاید و یابا این ایمیل تماس بگیرد hydarie@yahoo.comبا تشکر

۱۳۸۹ خرداد ۹, یکشنبه

کوچی رفت... تا بهار دیگر وحکایت دیگر!

نوشتن در باب کوچیها وجنایت هایش پایانی ندارد ونخواهد داشت. این نوشتار های کوچک بیشتر بیان درد دل وخالی کردن عقده های فروخورده جامعه ستم دیده ی بنام هزاره هست، تا نوشتن در باره ای کوچیها. چون زمان که میخواهی در باره ای کوچی بنویسی باید بدانی کوچی یعنی چه؟ اشخاصی که در سن وسال این حقیر قرار دارند، کم وبیش از روی تجربیات شان میدانند که کوچی چه مردمانی هستند وچه اهدافی دارند. برای آنها گذراندن یک سال زندگی با رمه وشتر انشان در سرزمین هزاره ها اصلا" اهمیتی ندارد. چه بسا که در طول ۳۰ سال انقلاب وجنگ های داخلی آنها حتی جرئت گذر از هزارجات نداشتند چه برسد که با رمه وشترانشان بیایند وجولان دهند بکشند،ببرند، غارت کنند آتش بزنند ودر آخر هم غرامت(جایزه) دزدی شان از دولت بگیرند! بلکه هدف آنها این است که توی چشم وسرزبانها باشند تاگذشت زمان فراموشش نکنند،تا دردنیا ودر صدر خبرها نامی ازانها باشد. حتی اگر شده سال یکبار. آنهم به عنوان تجاوز کننده! وظالم. آنها مانند ما انسان است جان دارند وجان خود رادوست دارند. بی گدار به آب نمزنند. چشم وگوش بسته تصمیم نمیگیرند. آنها هدف دارند.
هستند نویسنده های که اعتقاد دارند کوچی ها یک مشت انسانهای وحشی وبدور از مدنیت هستند که جز مال وشتر ودشت ها وعلف چرا های هزاره جای دیگر را بلد نیستند.! در پاسخ این دوستان باید عرض شود که همانطور که در پست های قبلی هم عرض کردم کوچی یک تفکر است با پشتوانه ای قوی نژادی. بعد از روی کار آمدن دولت کرزی آنها دوباره سر وکله شان پیدا شد وسال به سال جلوتر آمدند. هدف آنها دقیقا" دوجیز میباشد:۱ - توی چشم بودن وسرزبانها افتادن۲- اخذ پول ازدولت. به همین علت هرساله آنها تیری در تاریکی رها میکنند، وجالب اینجا است که هیچ وقت تیرشان کمانه نمیکند تا به خودشان برگردد.
خب! حالا که کوچیها دوست دارند سال یکبار باآمدن در هزارجات خودی نشان دهند وحیا هوی رسانه ای راه بیندازند، عده ای را بکشند،خانه ها راآتش بزنند،اموال مردم را به غارت ببرند، آخر سر هم با افتخار از دولت غرامت بگیرندوبروند! تا بهار دیگر وحکایت دیگر.!
براستی ما جامعه هزاره در چنین وضعتی چه کنیم تا کمتر آسب ببینیم؟!
امسال باهجوم کوچیها در هزارجات! انصافا" عمل کرد تک تک هزاره ها قابل تقدیر بود. چه مسئولان دولتی وچه نمایندگان مردم در ولسی جرگه چه نویسندگان،ژورنالستان،دانشجویان وافراد عادی هزاره ها. هر کسی به قدر توان خود بحمد الله عکس العمل نشان دادند وبه نفع جامعه هزاره فعالیت مثبت داشتند.
اما عده ی را عقیده بر این است که: چون نزدیک به انتخابات پارلمان هستیم، دوستان با این تحرکات مصنوعی خواستند وجهه بین مردم هزاره پیدا نموده ودر انتخابات رای بیا ورند.!!!حال تا چه اندازه این دیدگاه درست است یا غلط ! بماند،اما انچه که من میخواهم به آن اشاره کنم وجه مثبت قضیه است.
تحرکات دوهفته ای جمعی هزاره ها به هردلیل که بوده باشد یک چیزی را خوب نمایان ساخت وآنهم اتحاد وهمبستگی بود. در این دوهفته هزاره ها یک صدا شدند وعلیه ظلم وتجاوز قیام کردند ودستان خود را به هم گیره نموده محکم در برابر ظلم وبیداد گری کوچی ایستادند ونتیجه مقاومت وایستادگی خود را دیدند.
در طول تاریخ هیچ گاه کوچیها به این زودی وبا دست خالی هزاره جات را ترک نکرده بودند وهزاره ها با تمام آوارگی وبدبختی که کشیده اند ودر آیند در انتظار شان است، بازهم نسبت به سالهای گذشته آسیب کمتری دیده اند. واین را همه ما مدیون اتحاد وهمدلی وهمبستگی وهمصدایی تمام هزاره ها هستیم. بنا براین چه زیبا خواهد بود که این هم صدایی وهمدلی در تمام عرصه ها ادامه یابد.
اما در اخریک سوال:
۱- امسال کوچیها غافل گیر شدند! انتظار این همصدایی واتحاد را از جامعه صد پارچه هزاره نداشتند.
۲- امسال هزاره ها خیلی زود به هدف خود که همان عقب نشینی کوچیها از هزار جات بود رسید.آیا سال دیگر این روش موثر خواهد بود؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر