درباره من

عکس من
تهران, Iran
با سلام؛ این وبلاگ برای آرشیو نوشته هایم است. به عبارت یک بک آب به حساب می اید.بنا براین خیلی دیر به اینجا سر میزنم در صورت که با نویسنده کار ضروری دارید، لطفا" به این http://hydari44.blogfa.com/ وبلاگ بیاید و یابا این ایمیل تماس بگیرد hydarie@yahoo.comبا تشکر

۱۳۸۹ آبان ۳, دوشنبه

تلویزیون خصوصی امروز بعد از دوماه مجددا" شروع به کار کرد.

تلویزیون خصوصی امروز بعد از دوماه مجددا" شروع به کار کرد.
ببینید! این خبر نه تبلیغ است ونه اظهار خوشحالی. این حقیر هم ماهواره ندارم تا برنامه های این شبکه ای خصوصی مبتذل ومنحرف از همه لحاظ به درد نخور را ببینیم(دیگران گفتند ومیگویند)

دوماه قبل ودر زمان مسدود شدن این شبکه یک مطلبی نشر کردم که اینجا میتوانید بخوانید
نشر آن مطلب باعث اعتراض خیلی ها شد ومنی حقیر هم متهم به جانب داری از این شبکه شدم. در آن مطلب به نحوه ای مسدود کردن این شبکه اعتراض کردم وعرض کردم که مسدود کردن یک مرکز فرهنگی مانند تلویزیون با قوه ای قهریه ای دولت کار غلطی است ونتیجه ای معکوس دارد. وگفته بودم که این مسدودیت زیاد طول نخواهد کشید واین شبکه یا به همین نام ویا تحت نام دیگر دوباره شروع بکار خواهد کرد.
خب حالا این را نویشتم که چی؟!!! عرض میکنم.
شما خوانندگان محترم که دست رسی به این شبکه را دارید ومیتوانید برنامه های انرا تماشاکنید.
اول:"اینکه بهتر است اصلا" تماشا نکنید چونکه بنا بر اظهارات اکثر تماشا گران این شبکه برنامه های آن خوب نیست ومضر میباشد. حالا با اینکه این شبکه برنامه های مفید پخش نمیکند چرا این همه بینندد دارد؟! من پاسخی برایش نیافتم اگر شما پاسخ یافتید به من هم بگوئید:لطفا"
دوم": مدیراین شبکه به وزیر محترم فرهنگ افغانستان قول داده که دیگه از این چیز و میز های بد پخش نکند وبابت پخش کردن چیز میز های بد ومنحرف کردن خیلی عظیمی از ملت در گذشته عذر خواهی کرده (البته من متوجه نشدم که منظور ازکدام برنامه هامیباشد فرهنگی،سیاسی، ویا اختلاف اندازی بین مردم)واگر در آینده "او" دستور پخش برنامه های مردم "ناپسند" را صادر نکند، آن وقت تکلیف مردم که برنامه های "ناپسند" دوست دارد چه میشود.؟
سوم": خواهشمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندم اگر این شبکه با تعطیل شدن دوماهه،تنبیه و اصلاح شد(که انشا الله همین طور خواهد شد) ویا خدای نکرده به همان صـــــــــــــــــــــــــراط غیر مستقیم ادامه داد، به من هم خبر دهید. تا من برای همه ای آنهایکه عشق امر به معروف ونهی از منکر"زورکی" دارند! یک نیشخند معنی داری بزنم.چهارم": من خیلی تعجب کردم! میدانید چرا؟ عرض میکنم.
حقیقتا" این تلویزیون چه میزان تخلف کرده بود؟
آنطور که خوانندگان در زمان مسدود شدن این تلویزیون هی به به و چه چه میزدند و چنان آب از لب ولوچه شان راه افتاده بود، که من فکر میکردم با این تخلفات دیگر کار این نجیب دهاتی نه ببخشید کابلی تمام است واو تلویزیون مبتذلشان به زباله دان تاریخ خواهد پیوست. برای همین با تحریر مطلبی خواستم بگویم ای جماعت زیاد ذوق زده نشوید وطوری شادی کنید که اگر دوباره این شبکه مبتذل راه افتاد وشما خواستید برنامه های نا پسند اورا ببینید، اولا" وجدان خود تان درد نگیرد دوما" اطرافیان به شما نخندد ومسخره تان نکند.
پنجم: فلسفه ای چنین برخوردی از طرف مسئولان دولتی این است که طرف تخلف کننده تنبیه شده وبه اشتباه خود پی ببرد. حال به نظر شما در این دوماه چه اتفاقاتی افتاده وچه فعل وانفعالاتی رخ داده که نجیب کابلی تنبیه شده واز مسئولان دولتی عذر خواهی کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر