درباره من

عکس من
تهران, Iran
با سلام؛ این وبلاگ برای آرشیو نوشته هایم است. به عبارت یک بک آب به حساب می اید.بنا براین خیلی دیر به اینجا سر میزنم در صورت که با نویسنده کار ضروری دارید، لطفا" به این http://hydari44.blogfa.com/ وبلاگ بیاید و یابا این ایمیل تماس بگیرد hydarie@yahoo.comبا تشکر

۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

نگاه کوتاه به تحولات چهارده روزه مصر

نگاه کوتاه به تحولات چهارده روزه مصر
این نوشتن هم شده یک مرض برای من! هرچه خواستم قضیه مصر را بی خیال شوم نشد که نشد.
دوهفته از تظاهرات مردم مصر میگذرد در این مورد میشود هزاران جمله نوشت ولی کو حال وحوصله کو انگیزه تا بنشینی وساعتی، روزی را به نوشتن اختصاص بدهی.!
در باره تحولات مصر مختصر نکات که خیلی به نظرم جالب بوده را خدمت خوانندگان تقدیم میکنم.
1- اولین چیزی که خیلی در این تظاهرات به نظرم جالب امد خسارت های احتمالی بود که که به اموال عمومی وارد نشده است. جمعیت میلیونی آنهم با عصبانیتی که در صفحات رسانه ها دیدم ومتعاقب ان کمترین خسارت به اموال مردم از نکات حایز اهمیت این تظاهرات است.
((قابل توجه مردم عزیز ما افغانستان که آرام ترین تظارهاتشان با دسته بیل وگلنگ وچوب خرچوکه است))
2- مکان مشخص برای انجام تظاهرات واعلام خواسته های مردم(میدان التحریر)
3- بی طرفی ارتش وحایل شدن  بین مردم واموال دولتی.
4- شعار ندادن افراطی: در 14 روز گذشته وبا تحولات ودخالت های جا وبی جای کشور های خارجی چیزی که تغییر نکرده است خواسته ها وشعار های مردم مصر است.
5- دخالت نکردن مذهبیون الازهر. در بین تظاهر کنندگان خبری از روحانیون مصری، مخصوصا" الازهر  نیست این حضور چنان کم رنگ بوده که صدای آیت الله های مقیم قم را در آروده است.
6- دخالت منطقی امریکا وغرب در این تحولات وهدایت ان به سمت سوی که خود میخواهند.((هر روز طبق خواسته مردم مصر موضوع گیری کردند))
7- حمایت های احساسی مسئولان ورسانه های  خبری ایران در این قضیه.
8- تلفات جانی بسیار پائین که در پایان روز چهاردهم رسما 10 نفر کشته  اعلام شده است. که هیچ کدام تا حالا ثابت نشده که توسط گلوله نیروهای امنیتی کشته شده باشند. وجالتر اینکه از دستگیری وباز داشت حتی یکنفر هم گزارش نشده است.
نتیجه:
بعد از پی گیری خبر های 14 روزه به این نتیجه رسیدم که:
1- حکومت مبارک به پایان خود رسیده.
2- مردم مصر خیلی با شعور هستند. وخواسته  های صد در صد منطقی دارند. آنها به دنبال تغییرات واجرایی دموکراسی میباشند وبه این نتیجه رسیده اند که با حضور مبارک در قدرت جنین چیزی امکان پزیر نیست برای همین او باید برود.
3- علت تظاهرات مردم مصر نه فقر وتنگدستی و نه شکم سیری ودلخوشی زیاد ونه بر قراری حکومت اسلامی است بلکه خواسته آنها اجرای دموکراسی وانتخابات آزاد ومشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت شان میباشد.
4- حکومت مبارک خیلی هم دیکتاتوری نبوده است. این را میتوان از رفتار وکردار دولت مردانش بعد ازآغاز تظاهرات مردمی به خوبی مشاهده کرد مخصوصا بعد از حادثه چهار شنبه گذشته وحمله افراد  شتر سوار به مردم در میدان التحریر وعذر خواهی رسمی نخست وزیر دولت در فردای آنروز ومهم تر از همه اینکه این حکومت مردم را خیلی محترم وبا شعور تربیت کرده است با تمام سخت گیری های که در 30 سال گذشته اعمال شده است ولی مردم نحوه اعتراض را به خوبی یاد گرفته اند این شعور دست یافتنی  نیست مگر با یک سرپرست با شعور.
5- کشور های خارجی تنها چیزی که به ان فکر نمیکنند منافع وخواسته ای مردم مصر هستند. برای من واقعا جای بسی تاسف است که که چرا کشور های خارجی به خواسته های مردم مصر توجه نمیکند وهر انچه مد نظر دارند منافع خود این کشور ها میباشد وهر کدام سعی دارند این حرکت واعتراضات را به سمت سوی که خود ومنافع شان ایجاب میکند هدایت وحمایت کنند.((موضوعی که تمام گرفتاری کشور ما ومردم ما است و طی سالیان دراز از آن رنج میبریم))
6- در چنین شرایطی نخبگان، اندیشمندان، نویسندگان، روحانیون وعلما واشخاص فرهیخته مصری وظیف بسیار سنگینی بردوش دارند تا با راهنمای های دلسوزانه  واگاهی دادن به جامعه جلوی هرگونه افراط وتفریط را گرفته واز افتادن مردم به  به ورطه نابودی جلو گیری کنند وحرکت اعتراضی مردم به سر انجام برسد. انشا الله

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر