درباره من

عکس من
تهران, Iran
با سلام؛ این وبلاگ برای آرشیو نوشته هایم است. به عبارت یک بک آب به حساب می اید.بنا براین خیلی دیر به اینجا سر میزنم در صورت که با نویسنده کار ضروری دارید، لطفا" به این http://hydari44.blogfa.com/ وبلاگ بیاید و یابا این ایمیل تماس بگیرد hydarie@yahoo.comبا تشکر

۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

حذف یک دوره تاریخی، از کتاب های درسی در افغانستان

حذف یک دوره تاریخی، از کتاب های درسی در افغانستان

چند روز است در فضای مجازی بحث در مورد"حذف یک دوره تاریخی۴۰ ساله " از کتاب های درسی مدارس ابتدایی افغانستان سر زبانها است.

آنطور که بنده دیدم،خواندم ونتیجه گرفتم، این است که عده زیادی قبل از اینکه از حذف این دوره تاریخی از کتاب های درسی ناخوش باشند وانتقاد بکنند، از نحوه به اجرا رسیدن آن ناخوش ودلگیر هستند یعنی اینکه درکل میشود نتیجه گرفت مردم از تاریخ ۴۰ ساله اخیر دلی خوشی ندارند ویک جورای موافق حذف این دوره هستند ولی به علت های مختلف که برای نگارنده روشن نیست، با نحوه عملکرد مسئولان فعلی مخالف هستند.
بنده شخصا" نه مخالفم ونه موافق. چرا؟ عرض میکنم.
به عقیده من چه این دوره تاریخی حذف بشود چه نشود هیچ اثری بر کودکان ومحصلین افغانستانی ندارد. به دو دلیل:

1- بدنه دولت وحکومت در افغانستان تغییر نکرده است. معمولا" زمانیکه حکومتی برود وحکومت جدید با رهبر ودار دسته اش بیاید وقدرت را در دست بگیرد واقدام به حذف یک دوره تاریخی بکنند، این عمل همراه با تبلیغات وکویبدن افراد وحکومت قبلی موثر خواهد بود. مانند تغییر حکومت در ایران،مصر،تونس، لیبی و... .

۲- سئوالات اساسی این است که چه موضوعات وکدام اتفاقات ۴۰ سال گذشته قرار است از کتاب های درسی حذف شود؟ فعالیت های سالهای اخر ظاهر شاه؟ کودتا ها وخونریزی های جوجه کمونسیت ها؟ فعالیت مجاهدین؟ حمله شوروی سابق به افغانستان؟ دوره ۷ ساله حکومت طالبان ویا دوره ده ساله حضور امریکا؟

به عقیده من هر اتفاقات که در بالا ذکر شد از کتاب های درسی حذف بشود کاملا" بی فایده خواهد بود. زیرا هنوز ظاهر شاه بابای ملت است. مجاهدین صاحب اصلی حکومت فعلی هست. طالبان همچنان فعال است وبه تازگی دارند موجودیت سیاسی خود را دوباره اعلام میکنند. امریکا در حال حاضر ناجی مردم افغانستان هست. هرکدام از این گزینه حذف بشود، مسئولین وبه اصطلاح دولسوز وپشنهاد دهنده این عمل به هدف خود که همان از بین رفتن اختلافات وکدورت میان اقوام افغانستان هست نخواهد رسید.

در اینجا مثالی می آورم تار موضوع کمی روشن شود.

کودکی را در نظر بگیرید که در کتاب درسی چیزی از فعالیت مجاهدین نخوانده است ولی شب در تلویزیون دم از مجاهد وجهاد ۳۰ساله به میان می آید وهمراه با صحبت ها تصاویری از کسانی مثل: احمد شاه مسعود، عبدالعلی مزاری، برهانالدین ربانی، صیاف درحال سخنرانی در پالمان، مجددی درحال بوسیدن دستش توسط رئیس دولت، دوستم در حال تبعید در ترکیه، وصد ها چهره معروف که هرکدام دریک دوره ی تاریخ ۴۰ ساله ی افغانستان را با عملکرد خوب ویا بد خود ساخته است که ناگزیر بخشی از آنها در تاریخ ثبت خواهد شد. حال در چنین وضعیتی آیا محصلین از خود نمیپرسند که چرا این مسایل که در رسانه ها هست ولی در کتاب تاریخ نیست؟ ایجاد چنین سئوالی در ذهن یک فرد کافی است تاتمام زحمات دلسوزان ومسئولین فعلی از بین برود.

بنابراین حذف این دوره تاریخی،زمانی به حال روز مردم ومحصلین آینده افغانستان مفید خواهد بود که: ۱- حکومت مستقل، دلسوز وعادل بدون گرایش های قومی ومذهبی بر سر کار آید.۲- هیچ یک از افراد که سابقه جهاد دارند بر هیچ کرسی قدرت تکیه نزده باشند ودر کار های دولتی وحکومتی اعمال نظر نکنند.۳- اشخاص که در هرمقامی ومنزلتی که بوده وهر فعالیتی که در چهل سال گذشته انجام داده اند، چه مرده باشند، شهید شده باشند ویا در قید حیات باشند، تحت هیچ عنوانی ودر هیچ رسانه ی نامی از آنها برده نشود.۴- هیچ نیروی خارجی از هیچ بلاد اسلامی وغیر اسلامی در افغانستان حضور نداشته باشند ودر مسایل داخلی افغانستان دخالت نکنند. بدون شک افغانستان گل گلزار خواهد شد.

به نظر شما چنین چیزی امکان پزیر است؟ مطمئنا" پاسخ منفی است. پس بهتر است کتاب وتاریخ را به حال خود رها کنیم وانرژی مان را در جا های دیگر وبرای مسایل مفید تر مصرف بکینم.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر